Usługą, czy też działalnością usługową, nazywamy wszelkie czynności służące zaspokojeniu potrzeb ludzkich.

Ważne jest to, aby zdać sobie sprawę, iż nie ma ona postaci materialnej, nie da się jej gromadzić ani dzielić a ponadto nie prowadzi ona do wytworzenia nowych dóbr. Co więcej, usługa nie powoduje przeniesienia prawa własności (brak ucieleśnienia w nowych dobrach materialnych). Można wyróżnić dwa rodzaje działalności usługowej.

Pierwszą z nich są usługi przeznaczone na cele produkcyjne, które nie wytwarzają dóbr bezpośrednio. Są to między innymi usługi remontowe, naprawcze, konserwacyjne a także czynności wspomagające proces produkcyjny. Idąc dalej, tego rodzaju usługami są także czynności instalacyjno – montażowe oraz obsługa transportowa.

Drugim rodzajem działalności usługowej są usługi świadczone na rzecz konsumpcji indywidualnej, zbiorowej a także społecznej. Wśród nich można wyróżnić: usługi naprawcze, komunikacyjne, transportowe, mieszkaniowe oraz oświatowe.

Do tego rodzaju usług należą również czynności usługowe w zakresie ochrony zdrowia, turystyki, sportu czy te zaspokajające potrzeby ogólnospołeczne.

Powiązane wpisy: